Kancelaria Notarialna
Zofia Maria Rzeźniewska

33-200 Dąbrowa Tarnowska
ul. Szkolna 6
tel. 14 642 20 82

Godziny urzędowania
Poniedziałek 7.30 - 16.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30
Istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia innego terminu.
Dojazd

Kancelaria Notarialna

Godło

Kancelaria Notarialna notariusz Zofii Marii Rzeźniewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej funkcjonuje od 1999 r. Początkowo miała ona siedzibę przez przeszło 10 lat w budynku przy ul. Szkolnej 10A. Z dniem 1 stycznia 2010 r. Kancelaria zmieniła siedzibę, która obecnie mieści się przy ul. Szkolnej 6. Budynek ten usytuowany jest w najstarszej części Dąbrowy Tarnowskiej, a właściwie jak to kroniki określają na centralnym jej wzgórzu, którymi były niegdyś Kościół i zamek, a dzisiaj stary i nowy Kościół. Kancelaria Notarialna umiejscowiona jest przy parkingu obok ronda ks. prałata Władysława Jakubiaka, na przeciwko starego Kościoła p.w. Wszystkich Świętych z XVII w., w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 1 i Ochronki noszącej imię Jana Pawła II. Przez cały okres działalności Kancelaria Notarialna gwarantuje klientom profesjonalną i wysoką jakość świadczonych czynności.

Rys historyczny notariatu

Nazwa notariusz początkowo oznaczała pisarza, kronikarza, sekretarza, kanclerza, doradcę. Z czasem urząd ten zyskał swoją własną prawną strukturę, trwale wpisaną w polskie ustawodawstwo. W Rzeczpospolitej Obojga Narodów rozróżniano pojęcie Notariusza /w prawie miejskim/, od rejenta /w prawie ziemskim/. Także w epoce dwudziestolecia międzywojennego spierano się co do tego, czy osobie zaufania publicznego, której zadaniem jest sporządzenie aktów notarialnych, uwierzytelnianie i poświadczanie dokumentów, przyjmowanie oświadczeń o zrzeczeniu itp., przysługuje tytuł rejenta czy tez notariusza. Obecnie po kolejnych zakrętach historii, obie te nazwy zyskały status równoprawności w naszej polszczyźnie. Szczególnie znaczące zasługi oddali notariusze kulturze polskiej w epoce nowożytnej, kiedy po przeszło wiek trwającej niewoli trzeba było na ziemiach trzech zaborów zbudować jednolitą strukturę własności. Także i w czasie ostatnich dziesięciu lat oddali oni wielkie zasługi w dziele budowania trwałych fundamentów gmachu samorządowej III Rzeczpospolitej. Przyczynili się do uregulowania zasad prawa własności w Polsce, wpłynęli na zmianę świadomości Polaków w zakresie stosowania tego prawa i ochrony świętego prawa własności.

Tworzymy strony internetowe: Pracownia Projektów Interaktywnych